Metalimex

Obchodní společnost METALIMEX a. s. se díky své tradici na trhu a hospodářským výsledkům řadí mezi nejvýznamnější obchodní společnosti ve středoevropském regionu.

Zaměřuje se především na obchod s:

  • barevnými kovy,
  • hliníkovými plechy, pásy, fóliemi a obaly na bázi hliníku a papíru,
  • energetickými komoditami především pak koksovatelným uhlím, tříděným uhlím, hnědým uhlím, lignitem, antracitem, a koksem,
  • černouhelným multiprachem,
  • polotovary z mědi a mosazi,
  • odpady mědi, mosazi, hliníku a oceli,
  • ocelovými výrobky,
  • železnou rudou,
  • ostatními komoditami.

Mateřskou společností METALIMEX a. s. je společnost MTX Group a.s., která je jediným akcionářem s podílem 100 % na základním kapitálu.

Součástí skupiny jsou rovněž společnosti - AL INVEST Břidličná, TAPA Tábor, OKK Koksovny, Strojmetal Aluminium Forging, Strojmetal Singen GmbH, ICE Industrial Srvices, Povrly Copper Industries, AMEX Coal a Czech Mill, které svou produkcí tvoří významný podíl portfólia nabídky produktů a služeb METALIMEX a. s.

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle standardu evropské normy EN ISO 9001:2015, a to od firmy TÜV NORD CERT GmbH.

Opakovaně se řadí mezi nejvýznamnější firmy v České republice v rámci soutěže „100 nejvýznamnějších firem České republiky".

Společnost několikrát získala prestižní ratingové hodnocení "AAA" Czech Stability Award a řadí se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Aktuálně

01. 11. 2020

Certifikát EN ISO 9001 : 2015

V říjnu 2020 spol. TÜV NORD CERT GmbH opětovně udělila spol. METALIMEX a. s. certifikaci pro systém managementu dle EN ISO 9001 : 2015 s platností pro období 2020 až 2023.

19. 01. 2018

Akvizice majoritního podílu ve společnosti Strojmetal

V lednu 2018 skupina MTX Group využila příležitosti k rozšíření svých aktivit ve zpracování hliníku prostřednictvím akvizice 55% podílu ve společnosti SPOLEČNÝ PODNIK STROJMETAL…